อยู่เย็น...เป็นสุข

นวนิยายที่ให้บรรยากาศสมจริงละแวก ‘แพร่งภูธร’ ชุมชนดั้งเดิมของไทย ซึ่ง ‘ผิงผิง’ สาวไทยเสื้อสายจีนได้รับรู้และผูกพันเช่นเดียวกับ ‘อาจารย์รอม’ ผู้มีบทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน หนังสืเล่มนี้ปลุกวิญญาณการเห็นคุณค่าและหัวใจนักพัฒนาให้ตระหนักในความสำคัญของสถานที่ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ตราบชั่วลูกหลานของเรา

ราคาขาย: ฿280.00
ราคาเต็ม: ฿280.00
นักเขียน: ดวงใจ
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี